Technische dienst Alkmaars Kegelhuis
O.a deze vier mannen zijn op dinsdagochtend meestal aanwezig om onderhoud te plegen.