Welkom op de site van Kegelbond Noord Holland Noord

Kampioenschap 23 november, inschrijving geopend.

Kegelbond Noord-Holland Noord

Uitnodiging persoonlijk kampioenschap zaterdag 23 november 2019

Alkmaars Kegelhuis (Victorie Plaza) aanvang 10.30 uur

Op zaterdag 23 november organiseert de Kegelbond Noord-Holland Noord met medewerking van de wedstrijdcommissie afd. Alkmaar de jaarlijkse persoonlijke kampioenschappen. De wedstrijd bestaat uit 4 x 10 ballen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per deelnemer.

Het toernooi begint om 11 uur, het kegelhuis is open om 10.30 uur. De wedstrijd duurt tot in de middag . Eventueel kunt u in het kegelhuis de lunch gebruiken.

Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd. Zoals afgesproken is het gemiddelde van het afgelopen jaar uitgangspunt voor het resultaat. Degenen die op het kampioenschap het grootste verschil gooien ten opzichte van hun eigen gemiddelde, worden winnaar. Er zijn 3 prijzen voor zowel de dames als de heren. Er wordt dus niet afzonderlijk met de klassen A t/m C gewerkt.

Wij nodigen Iedereen uit zich in te schrijven.

Opgave uiterlijk 10 november via nhkegelaars@gmail.com  onder vermelding van uw achternaam, voorletters en roepnaam. Geef tevens aan wanneer er met dezelfde bal gegooid wordt.

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rek. nr. NL06 RABO 0118 6061 15 t.n.v. Kegelbond NHN onder vermelding van uw naam, club en de code PK2019

Op de sites www.Alkmaarskegelhuis.nl en www.Kegelbond-nhn.nl kunt U na inschrijving zien of U geplaatst bent. Voor eventuele vragen kunt U bellen naar Kees Blokker 0622212374.

Wij hopenU op 23 november te mogen begroeten.

Het bestuur van de Kegelbond Noord-Holland Noord.

 

Hieronder vindt u de namen van de deelnemers aan bovenstaande wedstrijd.       De inschrijving is t/m 10 november. Vol is Vol.

Dames

Carmen Boom, Margor Rietdijk, Nel Boogaarts van NOTT

Elly Nedersticht, Gerie Mooy, Jopie Bakkum, Tiny Zeeman, Diny Paarlberg,Martha Josee van JKC

Gerda Dekker, Nelleke Kos, Tini Schwarzer, Loes Satller, Nel Zoon, Annemarie Apeldoorn van N.I.O.S.

Kitty van Avezaath van De Koperenbal.

Alie de Geus, Olga Schwarzer, Annie ten Have van NIEK

Tine Schagen van WIK. Ina van Oostrom en Eva Quist van de Kolenkit.

 

Heren

Jan Vedder, Stef Swart, Kees Blokker,en Flip Schwarzer van de Koperenbal.

Ton Groot, Hans Schuit, Piet Sombroek, en Wim Kuiper van Z.E.K.Z?

Joop Jansen, Marcel Hakvoort, van NIEK.

Gerard Diephuis, Johan Konst, Jan Ruiter, Paul Tesselaar, en Rene Woltheus van CUBO.

Albert v.d. Kuijt HH/Alcm V.  Frits Kaandorp en Ronald Meijer,Cor Verzijlberg en Dick Westra van KBC

Jan Schouten.  Leo Huiberts en Jan Hoogland van KC Volvimus.

 

Hr. Mulder nam de mand met lekkernijen tijdens de jaarvergadering in ontvangst van de voorzitter van de KNHN dhr. Jan Schouten, dit ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de afdeling Schagen.

Hieronder de 1e Nieuwsbrief van de KNHN

Na de prijsuitreiking van het kampioenschap van de KNHN op 24 november 2018 de winnaars op de foto.
Mevr.Dekker van VVK ontbreekt.

Al enige tijd leeft bij het bestuur de gedachte om een nieuwsbrief uit te laten komen om zo de leden wat meer bij het wel en wee van de bond en de afdelingen te betrekken.

Deze brief is een eerste aanzet daartoe.

Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons en de wedstrijdkalender 2019 is inmiddels naar de afdelingen verzonden. Dit schema vindt u ook op de website van de bond: www.kegelbond-nhn.nl.

Alle afdelingen hebben zich ingespannen om in dit jaar de afdelings- en bondswedstrijden te organiseren. Over het algemeen was er geen klagen over de deelname ondanks dat het aantal actieve wedstrijdspelers iets terug loopt. Nieuw was het persoonlijk kampioenschap in november waar eenieder tegen zijn of haar eigen gemiddelde uit 2017 gooide. Daar kwamen verrassende winnaars uit: Bij de heren waren dat W. Schwärtzer van de Houthalers, C. Hartgers van Op de Plank en J. Hoogland van Volvimus. Bij de dames waren de prijswinnaars A .Apeldoorn van NIOS, M. Rietdijk van NOTT en A. Dekker van VVK. Een bijzonder woord van dank is er voor Jan Vedder die als bedenker van dit systeem de wedstrijd in goede banen leidde. Voor de afdelingstoernooien verwijs ik naar de website.

In de week van 21 tot 24 januari is het openingstoernooi 2019 van de bond gepland. Begin januari kunt u daar een uitnodiging voor ontvangen.

Vanuit de afdelingen is er niet zoveel nieuws te melden. Behoudens dat er verschillende leden wegens leeftijd hebben opgezegd en KMP uit Schagen en Op de Lat uit Alkmaar( per 1 -1-2019 ) zijn opgehouden te bestaan. We moeten constateren dat de vergrijzing doorzet maar doen ons best om de kegelsport zo lang mogelijk gaande en aantrekkelijk te houden. Overigens zit Anna Paulowna na enkele moeilijke jaren weer in de lift en heeft zelfs een nieuw bestuur. In Purmerend blijft de onzekerheid omtrent een nieuwe accommodatie. En de afdeling Schagen is in overleg met de verhuurder van het kegelhuis om de lasten te verminderen. Wist U dat deze afdeling volgend jaar 85 jaar bestaat!

Het bestuur bezocht tweemaal de landelijke vergadering van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Voor het jaar 2019 is een nieuw beleidsplan vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen de kegelsport meer over het voetlicht te brengen om zo meer beoefenaars aan te trekken. Ook is er aandacht voor de verschillende doelgroepen, waaronder steeds meer recreanten, en daar de activiteiten op af te stemmen. Volgend jaar bestaat de bond 110 jaar en dat wil het bestuur benutten om de kegelsport te promoten.

Tot slot breng ik alvast de datum van de volgende jaarvergadering onder uw aandacht: dinsdag 23 april in Schagen.

Rest mij nog namens het bestuur (Anneke van ’t Wout, Netty Vos, Kees Blokker en ondergetekende) fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond 2019. Wij zien u graag weer tegemoet op de kegelbanen.

Jan Schouten, voorzitter

De wedstrijden voor 2019 van alle afdelingen zijn bekend.

Het voorlopige wedstrijdprogramma 2019 van de afdelingen van de KNHN kunt u vinden op de wedstrijdpagina.

De klassering voor 2019 staat op de site.Doordat de D klasse is vervallen zijn er nog alwat veranderingen ten opzichte van 2018. Klik op deze link.

De uitslag van de Open Schager Kegel Week 2019 vindt u op de pagina Schagen / AP

 De deelnemers en uitslag van het kampioenschap van de KNHN op 24 november 2018 vindt u op de wedstrijdpagina. Klik op deze link.  

 De klassen-indeling voor 2018 staat op de site, klik hier.

De uitslag van de openkegeldagen Anna Paulowna staat op de wedstrijdpagina.

De uitslag van het openings toernooi van de KNHN staat op de site.

De uitslagen van de Open Schager Kegelwedstrijden vindt u op de wedstrijdpagina Klik op deze link.

Voor het verslag van de Open Schager Kegelwedstrijden klikt op op deze link en dan komt u opde pagina Schagen & AP

Zaterdag 18 november vond het kampioenschap van de KNHN plaats in het Alkmaars Kegelhuis. Er waren 51 deelnemers ingeschreven .           Voor meer informatie klik op deze link

============================================================

Marktstad Kegeltoernooi Purmerend was heel gezellig, lees meer.

De prijswinnaars van het kampioenschap van de afdeling Alkmaar zijn bekend,lees meer.

De openkegeldagen Alkmaar , hier vindt u de uitslagen en foto van de prijswinnaars.

Kegelclub Op de Lat bestaat september 2017 al 100 jaar.   Klik op deze link voor de foto's.

Door deze link komt u op de site n-h-kegelaars.

Greet Sanders en Lucy Popkes 40 jaar lid van de KNHN, Zie de foto's, Klik hier.

De foto's van de Nieuwjaarsreceptie 2019 staat hier onder.